Åbn patient

<< Klik for at se indhold >>

Åbn patient

Klik i topmenuen på Filer > Åbn eller menuikonet Topmenu ikon - Åbn

 

Her åbner et nyt vindue, hvori der kan søges efter patienten via CPR-nummer, navn, gade, telefon eller regningsnummer. Der vises en liste over de patienter, som opfylder søgekriterierne. Listen opdateres automatisk i takt med indtastning.

Marker den ønskede patient og klik på <Vælg patient (F10)>, eller dobbeltklik på patienten for at åbne patientens journal.

 

åbn patient