Diagnoser

<< Klik for at se indhold >>

Diagnoser

Fanen Diagnoser viser patientens diagnoser opdelt i kroniske diagnoser og alle diagnoser.

Nye diagnoser kan oprettes via denne fane, men det kan også gøres i fanen Notater, hvis en diagnosekode skal flettes sammen med et notat. Læs mere i afsnittet Opret nyt notat.

 

Funktioner i funktionsmenuen Diagnoser beskrives nedenfor:

 

Filter


Funktionen <Filter> gør det muligt at filtrere på diagnoser, så der kun vises diagnoseregistreringer, der omhandler en bestemt diagnose. Dette kaldes diagnosefiltret.

Klik på den relevante diagnose i diagnoseoversigten, og klik derefter på <Filter>.

 

Opret ny


Funktionen <Opret ny> åbner Diagnosevælgeren til at knytte en ny diagnose til patienten.

 

Genbrug


Med funktionen <Genbrug> kan der tilgås diagnoser, som tidligere har været benyttet til patienten. Sæt flueben ved de(n) diagnose(r), som ønskes tilknyttet igen og klik <OK (F10)>.

 

Sletning


Funktionen <Sletning> anvendes til at slette en diagnoseregistrering af den diagnose, der er markeret i diagnoseoversigten.

 

Andre funktioner


Funktionerne <Dyn.Henv.> og <Rubriko.> beskrives i forbindelse med en kommende opdatering til Diagnosemodulet.

 

Funktionen <Søg/stat.> beskrives i afsnittet Søg/stat.