Forløbsplaner

<< Klik for at se indhold >>

Forløbsplaner

For information om forløbsplaner, se kapitelforsiden RKKP og Forløbsplaner.

 

Tilmeld forløbsplaner


For at kunne oprette forløbsplaner til patienter, skal klinikken tilmeldes forløbsplanerne gennem EG WinPLC:

Klik i topmenuen på Opsætning > Forløbsplaner tilmelding

Sæt flueben ved de forløbsplaner, der skal tilmeldes.

Klik på <OK (F10)>

 

Forløbsplaner tilmeldinger

 

Opret forløbsplan


Klik på symbolet symbol forløbsplaner i patientens Journalhoved for at oprette en forløbsplan på patienten (hvis ikonet er gråt, er det ikke muligt at oprette en forløbsplan til patienten).

Ved første klik på symbolet åbner patientens medicinkort.

Ved andet klik på symbolet, kan der vælges mellem at oprette en (ny) forløbsplan, eller se patientens side med overblik over nuværende og tidligere forløbsplaner.

Hvis det vælges at oprette en forløbsplan, åbner KiAP's forløbsplans-hjemmeside, hvor informationer til forløbsplanen skal indtastes og planen gemmes.

 

Mere information om oprettelse og anvendelse


Se mere information om oprettelse af forløbsplaner hos KiAP her: https://kiap.dk/kiap/praksis/forloebsplaner.php

På deres hjemmeside findes der vejledninger til at komme i gang med forløbsplaner.