Forløbsplaner

<< Klik for at se indhold >>

Forløbsplaner

For information om forløbsplaner, se kapitelforsiden RKKP og Forløbsplaner.

 

Tilmeld forløbsplaner


For at kunne oprette forløbsplaner til patienter, skal klinikken tilmeldes forløbsplanerne gennem EG WinPLC:

Klik i topmenuen på Opsætning > Forløbsplaner tilmelding

Sæt flueben ved de forløbsplaner, der skal tilmeldes (KOL, Diabetes og/eller Hjerte).

Klik på <OK (F10)>

 

Forløbsplaner tilmeldinger

 

Opret forløbsplan


Klik på symbolet symbol forløbsplaner i patientens Journalhoved for at oprette en forløbsplan på patienten (hvis ikonet er gråt, er det ikke muligt at oprette en forløbsplan til patienten).

Første gang der klikkes på symbolet, åbnes medicinkortet.

Anden gang der klikkes, er der mulighed for at vælge mellem at oprette en forløbsplan eller se tidligere forløbsplaner.

Hvis det vælges at oprette en forløbsplan, åbner KiAP's Forløbsplans-hjemmeside, hvor informationer til forløbsplanen skal indtastes og planen gemmes.

 

Mere information


Se mere information om oprettelse af Forløbsplaner hos KiAP her: https://kiap.dk/kiap/praksis/forloebsplaner.php

På deres hjemmeside findes der vejledninger til at komme i gang med forløbsplaner til både KOL, Diabetes og Hjerte.