Nyt stamkort

<< Klik for at se indhold >>

Nyt stamkort

Bemærk! Dette nye stamkort er et pilotprojekt, og er derfor ikke ude hos alle klinikker endnu. Se vejledning til det gamle stamkort her.

 

Patientens stamkort åbnes gennem ikonet Ikon stamkort i journalhovedet.

Oplysninger om patienten er inddelt i forskellige faner, som beskrives nedenfor.

 

Stamkort

 

Rediger oplysninger i stamkort


Stamdata om patienten - herunder CPR-nummer, journalnummer, officielt navn, adresse, postnummer og by - hentes fra CPR-registret. Disse informationer er derfor ikke som udgangspunkt redigerbare.

Det er dog muligt at foretage tilføjelser/ændringer i oplysningerne alligevel med knappen <Rediger>. Herved bliver felterne redigerbare. Klik herefter på <Læs> for at gemme ændringerne.

Når der foretages CPR-opslag, hvilket sker når patientjournalen åbnes på ny, overskrives de manuelt indtastede oplysninger, hvis der findes nyere data i CPR-registret.

 

De resterende oplysninger i stamkortet kan frit redigeres. Husk at gemme ændringerne med knappen <Gem (F10)> eller <Gem og luk (F11)>.

 

Fane: Stamdata


Denne fane viser grundlæggende oplysninger om patienten hentet fra CPR-registret, hvortil der kan tilføjes yderligere oplysninger.

Ligeledes vises evt. information om egen læge, hvis patienten er passant, eller tidligere læge, hvis patienten har skiftet læge.

 

I feltet 'Afregning' angives relevante informationer for afregningsprocessen, herunder bl.a. sikringsgruppe, type af patient (egen, andres eller passant) samt hvorvidt patienten er medlem af "danmark".

Hvis en patient er grænsegænger, skal dette samt udløbsdato fremgå af stamkortet. Læs mere herom i afsnittet Opret ny patient.

Hvis en patient er udlænding, gælder der forskellige afregningsregler, afhængig af hvilket land, patienten kommer fra. Læs mere herom i afsnittet Opret ny patient.

 

I feltet 'Klinik' angives tilhørsklinik samt evt. primær læge, sygeplejerske og team.

 

I feltet 'Nota bene' kan der i tekstfeltet angives vigtige stikord, som vises under e-mailadressen i journalhovedet.

Mors-registrering af patienten samt deaktivering af journalen foretages ligeledes ved 'Nota bene'. Dette gøres ved hhv. at sætte flueben ved 'Mors' og at klikke på <Deaktiver journal>. Journalen kan aktiveres igen på samme måde.

 

Fane: Familie/ressourcer


Denne fane viser oplysninger om patientens retslige forhold og relationer.

Eventuelle oplysninger om forældremyndighedsindehavere kommer automatisk ind med CPR-opslaget.

 

Patientens ægtestand kan angives, og der kan tilføjes informationer og kontaktoplysninger for patientens arbejde. Ved 'Navn' angives navnet på patientens arbejdsplads.

 

Fane: Forløb


Denne fane viser forløb, som patienten er en del af.

 

Her kan angives oplysninger om graviditet og amning:

Sæt flueben hvis patienten er gravid, og angiv dato for sidste menstruations første dag. Ud fra den angivne dato beregnes automatisk terminsdato samt dato for 25- og 32 ugers undersøgelse.

Sæt på samme måde flueben hvis patienten ammer, og angiv startdato for amningen.

Bemærk, at når patienten ikke længere ammer, skal fluebenet manuelt fjernes i stamkortet igen.

Markering af graviditet fjernes automatisk efter 50 uger. Fluebenet kan også til enhver tid fjernes manuelt.

 

I denne fane kan der også aktiveres særlige moduler for patienten, herunder antikoagulationsskema (AK-skema) og diabetes-kort. Sæt flueben for at aktivere.

Disse moduler vil blive vist som faner i patientens journal, næste gang journalen åbnes på ny.

Modulerne kan deaktiveres ved at fjerne fluebenet igen, og fanerne skjules næste gang journalen åbnes på ny.

 

Fane: Kommunikation


Denne fane viser oplysninger om, hvorledes kommunikation med patienten kan foregå ud fra de samtykker, patienten har givet.

Det kan registreres, hvorvidt patienten har givet tilladelse til, at vedkommende må adviseres på mobil og/eller e-mail ved booking, samt om klinikken må sende relevant information via e-svar (www.emailkonsultation.dk), e-Boks og/eller Lægepost.

 

Fane: Logning


Denne fane viser historik for patientens journal, herunder hvornår journalen er oprettet, seneste CPR-opslag og evt. dato for sletning, samt hvem der har foretaget handlingerne.