Opret nyt notat

<< Klik for at se indhold >>

Opret nyt notat

Bemærk! Dette vindue er blevet moderniseret og den nye version er under udrulning. Derfor kan notatvinduet se anderledes ud end på nedenstående billede og beskrivelser.

 

Klik på <Opret notat> under Notater i funktionsmenuen.

 

opret notat

 

Angiv notatets overskrift og indhold.

Tilknyt en Frase ved at klikke på <Frase> eller tast <Shift+F2>. Her åbner Frasevælgeren. Marker den ønskede frase og klik <OK (F10)>.

Angiv evt. en konklusion på notatet. Klik på <Standard> for at oprette konklusionen som standard, hvilket betyder, at den automatisk sættes øverst i hvert nyt notat, brugeren laver.

Angiv evt. et eller flere søgeord, som kobles på patienten. Vælg i fold-ud-menuen blandt søgeord, der før er benyttet, eller skriv et nyt.

 

Nedenfor beskrives diagnoser og flydenotat.

 

Diagnoser


Klik på <Ny> for at koble en diagnose på notatet. Her åbner Diagnosevælgeren til diagnosekodning. Bemærk! Diagnosevælgeren ser forskellig ud afhængig af, om klinikken er en almen praksis eller en speciallægepraksis.

Søg efter en diagnose

Dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder

Klik på <OK>

 

diagnosevælger

 

Klik på <Genbrug> i notatvinduet for at tilgå de diagnoser, som tidligere har været benyttet til patienten. Sæt flueben ved de(n) diagnose(r), som ønskes brugt og klik <OK (F10)>.

Her er der også adgang til at finde en ny diagnose.

 

Genbrug diagnoser

 

Fjern tilføjede diagnoser ved at markere diagnosen og klikke på <Slet> i notatvinduet.

 

Flydenotat


Sæt flueben ved 'Flydenotat', hvis notatet altid skal lægge sig i toppen af journalen. Bemærk, at der kun kan oprettes ét flydenotat pr. patient.

 

WINPLC~1_img55