Patientudtræk

<< Klik for at se indhold >>

Patientudtræk

Funktionen Patientudtræk giver mulighed for at definere en række kriterier, som kan anvendes til at udtrække en afgrænset gruppe af patienter.

Bemærk, at det mest retvisende udtræk fås ved at have opdateret patientfortegnelsen først. Læs hvordan dette gøres i kapitlet Filer.

 

Åbn Patientudtræk ved at klikke i topmenuen på Statistik > Patientudtræk.

 

Modulets opbygning


I venstre side af vinduet fremgår alle de filtre, der kan anvendes til at sammensætte udtrækket. Tilføj et filter ved at klikke på det.

Filtrene er inddelt i Stamdata-filtre og Andre filtre. Stamdata-filte kan kun tilføjes én gang pr. udtræk, mens de andre filtre kan tilføjes flere gange pr. udtræk.

 

I midten af vinduet fremgår de filtre, som er tilføjet til dannelse af det aktuelle udtræk. Hvis et filter er rødt, mangler der at blive udfyldt søgekriterier på filtret. Hvis et filter er grønt, er der angivet tilstrækkelige søgekriterier.

Fjern et filter ved at klikke på det røde kryds i højre hjørne af filtret.

 

I højre side af vinduet fremgår en liste over de patienter, som lever op til søgekriterierne. Listen kan printes eller overføres til en Excel-fil, der kan gemmes på PC'en.

Hvis der er flueben ved 'Autosøg', opdateres listen i takt med at filtre og søgekriterier ændres.

 

WINPLC~1_img185

 

Den valgte opsætning for udtrækket kan gemmes med knappen <Gem som (F4)>. Navngiv opsætningen og klik på <Gem>. Herefter kan opsætningen tilgås med knappen <Hent (F3)>.