Regningsmakroer

<< Klik for at se indhold >>

Regningsmakroer

En regningsmakro er en regningsskabelon, hvor der er foruddefineret én eller flere ting på regningen.

 

I regningsmodulet ligger der som standard to faste regningsmakroer (standardregninger):

Alm. kons.: En regning, hvor ydelsen 'Konsultation' allerede er valgt.

Tlf. kons.: En regning, hvor ydelsen 'Telefonkonsultation' allerede er valgt.

 

Der kan også oprettes egne regningsmakroer på grupper af ydelser, som ofte benyttes. Makroerne vil fremgå i funktionsmenuen under Regninger sammen med de faste regningsmakroer.

 

Opret regningsmakro


Naviger i topmenuen til Kartoteker > Regningsmakroer. Her vises den regningsmakrogruppe, som er valgt som 'Makroliste' under Brugeroplysninger.

Klik på Regningsmakroer ikon - grønt plus i venstre side for at oprette en ny regningsmakro.

Angiv navn på makroen samt, hvis ønsket, et bogstav som hot key. Dette kan herefter bruges som genvejstast til at vælge makroen, når regningsmodulet er åbent.

Klik på <OK (F10)>. Makroen fremgår nu i listen over regningsmakroer, og skal have tilføjet ydelser.

Klik på Regningsmakroer ikon - grønt plus i højre side for at tilføje ydelser. Her åbner ydelseslisten.

Marker ønsket ydelse og klik på <OK (F10)> (eller dobbeltklik på ydelsen). Tilføj alle de ønskede ydelser på samme måde.

Afslut med <Luk (ESC)>. Regningsmakroen vil fremgå i funktionsmenuen efter en genstart af EG WinPLC.

 

For at slette en regningsmakro, marker makroen og klik på Regningsmakroer ikon - rødt minus i venstre side.

For at slette en ydelse fra regningsmakroen, marker ydelsen og klik på Regningsmakroer ikon - rødt minus i højre side.

Den rækkefølge, som regningsmakroerne vises i, kan ændres ved markere en makro og klikke på Regningsmakroer ikon - røde pile

 

Regningsmakroer

 

Opret regningsmakrogruppe


Naviger i topmenuen til Kartoteker > Regningsmakroer.

Klik på Regningsmakroer ikon - mapper nederst.

Navngiv regningsmakrogruppen og klik på <OK (F10)>. For at kunne definere regningsmakroer i gruppen, skal gruppen angives som regningsmakrogruppe for brugeren. Klik på <Ja>, når der spørges om regningsmakrogruppe skal skiftes til den netop oprettede gruppe. Alternativt foretages dette skift 'Makroliste' under Brugeroplysninger. Der kan nu tilføjes regningsmakroer til regningsmakrogruppen.

Følg herefter vejledningen "Opret regningsmakro" ovenfor.

 

Opsæt hotkeys/genvejstaster for regningsmakroer


Naviger i topmenuen til Kartoteker > Regningsmakroer.

Klik på <A-Z>. Vælg i fold-ud-menuerne hvilke makroer, der skal kaldes ved de enkelte genvejstaster.