Administrer relationer

<< Klik for at se indhold >>

Administrer relationer

Modulet Relationer tilgås gennem fanen Relationer i journalen.

Modulet giver mulighed for at registrere en relation mellem patienter. Den fungerer derved som en oversigt over patientens relationer.

 

Det kan eksempelvis være en fordel ved forældre og børn. Hvis et barn har en aftale, og barnets forælder ikke har husket barnets sundhedskort, kan forælderen køre sit eget sundhedskort igennem, og barnet vil så blive registreret som ankommet, såfremt de er registreret som relaterede i programmet.

 

Patienter, som er markeret mors, vises med en grå markering i oversigten.

Patienter, som har forældremyndighed, vises med en blå markering i oversigten.

 

Relationer

 

Tilføj relation - editér


Der kan tilføjes relationer til den aktuelle patient (den patient, hvis journal er åben).

 

Klik på <Editér> under Relationer i funktionsmenuen. Herved åbner et nyt vindue.

 

Relationer - editer

 

Klik på den relation, der skal oprettes, og fremsøg patienten gennem CPR-nummer, navn eller adresse. Der vises kun patienter, som er oprettede i klinikkens database.

Hvis der sættes flueben ved 'Auto-søg', søger databasen automatisk i takt med indtastning.

Marker den relevante patient og klik på <OK (F10)>.  

 

Relationer - patientvælger

 

Hvis der angives søskende eller barn, forsøger programmet automatisk at finde ud af personens forældretilhørsforhold ud fra de øvrige angivne relationer.

Hvis ikke dette er muligt, vises en vindue, hvor personens forældretilhørsforhold skal angives manuelt. Klik <OK (F10)> når dette er gjort.

 

Det er muligt at slette en relation, ved at klikke på relationen, og herefter klikke <Delete>.

 

Klik på <Afslut> for at gemme ændringerne.  

 

Bladre


Klik på <Bladre> under Relationer i funktionsmenuen.

Herved åbner en ny fane med en anden patient, som er relateret til patienten.