Andre funktioner

<< Klik for at se indhold >>

Andre funktioner

I dette kapitel beskrives diverse mindre funktioner og forskellige indstillingsmuligheder på tværs af EG WinPLC. 

 

Skift bruger i EG WinPLC


Det er hurtigt at skifte bruger af programmet:

Klik på ikonet Topmenu ikon - skift bruger som befinder sig i topmenuen ved siden af navnet på den bruger, der er logget ind.

Bekræft, at der ønskes brugerskift.

Herefter lukker programmet ned og åbner automatisk igen på login-skærmen, hvor en anden bruger kan indtaste brugernavn, adgangskode og medarbejdersignatur.

 

Status på CPR-opslag


Menuikonet Topmenu ikon - grønt flag er en indikator på om CPR-opslaget fungerer som det skal. Ved klik på ikonet tjekker systemet, om CPR-opslaget fungerer - uden at foretage et CPR-opslag. Ved fejl vil der i stedet blive vist en gul advarselstrekant.

 

Labeludskrift


Der kan udskrives en label med patientens oplysninger fra stamkortet:

Åbn patientens journal og klik på menuikonet Topmenu ikon - Label

Sæt flueben ved de oplysninger, der skal medtages på udskriften. Der kan rettes i tekstfelterne.

Vælg ønsket printer samt hvordan label skal udskrives.

Opsætningen af labels samt printervalg kan gemmes ved at klikke på <Gem opsætning (Ctrl+S)>.

Afslut med <Udskriv (Ctrl+P)>.

 

Opdateringstjek


Opdateringstjek er en funktion til at søge efter nye opdateringer til EG WinPLC:

Klik i topmenuen under Opsætning > Opdateringstjek.

Genstart herefter EG WinPLC.

 

Dagens tip


Som standard vises et lille tip om EG WinPLC eller Aftalekalenderen, når programmet startes op. Denne funktion kan slås fra ved at fjerne flueben ved 'Vis tip ved start'.

Vinduet kan også åbnes manuelt i topmenuen under Hjælp > Dagens tip.

 

Tilpas farve i Aftalekalenderen for passanter


Det kan vælges, at passanter skal vises med en anden farve end egne patienter i Aftalekalenderen.

Klik i topmenuen på Kartoteker > System og vælg den ønskede farve i fold-ud-menuen.