Debitorsaldoliste

<< Klik for at se indhold >>

Debitorsaldoliste

På debitorsaldolisten ses saldo for hver enkelt patient, som klinikken har tilgodehavender ved, samt hvor gamle tilgodehavenderne er. Den åbnes i topmenuen under Regnskab > Debitorsaldoliste.

 

Hvis flere klinikker er tilsluttet systemet, skal der vælges klinik.

Klik på <OK> for at se listen for klinikken.

 

WINPLC~1_img175

 

Eksempel på debitorsaldoliste ses nedenfor.

Listen kan omdannes til en Word-, Excel- og PDF-format og gemmes på PC'en eller udskrives.

 

WINPLC~1_img178