Diverse

<< Klik for at se indhold >>

Diverse

Modulet Diverse indeholder forskellige dokumenter vedrørende patienten, herunder epikriser, indkomne korrespondancer, formularer, henvisninger m.m.

 

I modulet vises en række faner, som inddeler dokumenterne i forskellige typer:

Samlet oversigt for alle dokumenter

Indkomne dokumenter

Udsendte dokumenter

Receptfornyelsesanmodninger og tidsbestillinger foretaget gennem hhv. e-mailkonsultation.dk og aftalebogen.dk

Epikriser

Korrespondancer

 

Som standard sorteres listerne efter dato, men de kan også sorteres efter andre parametre. Træk en kolonneoverskrift op i det mørkegrå felt, som er beregnet til sortering, for at sortere listen efter denne.

Alternativt klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter denne.

 

For at omdøbe et dokument i Diverse, marker dokumentet og tast <F2> (bemærk, at ikke alle dokumenter kan omdøbes).

 

For at slette et dokument i Diverse, marker dokumentet og tast <Delete>. Sletningen skal bekræftes.