Dosisdispensering

<< Klik for at se indhold >>

Dosisdispensering

Når der oprettes en ny ordination, ses det i forbindelse med medicinsøgningen hvilke præparater, der kan dosisdispenseres/dosispakkes.

Præparater med mulighed for dosisdispensering er markeret med et grønt flueben i kolonnen 'DD'.

På disse præparater kan dosisdispensering tilvælges efter medicinsøgningen.

 

FMK - Medicinsøgning

 

Opret en ny ordination ved at klikke på <Ny ordination> under Medicinkort i funktionsmenuen til højre.

Fremsøg det ønskede medicin og se efter det grønne flueben. Vælg ønsket præparat, form, pakning, indikation og dosering ved at dobbeltklikke på det ønskede element.

 

FMK - Ny ordination dosisdispenseret

 

Doseringen kan kun angives som Simpel dosering.

Angiv doseringsstart. Bemærk! Hvis doseringsstart skal fremdateres, og patienten i forvejen har et dosisdispenseringskort, er det vigtigt at være opmærksom på tidsfristen for ændringer. Tidsfristen vises som tekst i øverste bjælke af medicinkortet, samt i dosisdispenseringskortet, som åbnes med knappen <DD Oversigt>. Doseringsstart skal ligge før eller på selve datoen for tidsfristen.

Angiv i feltet 'Varighed' under 'Dosering', hvor længe recepten skal gælde (maks 2 år). Når datoen nærmer sig dosisreceptens udløb, vil klinikken automatisk modtage anmodning om fornyelse fra FMK.

Sæt flueben ved 'Skal dosisdispenseres'.

Klik <OK (F10)> når ordinationen er oprettet som ønsket.

 

Den tilhørende receptkladde placeres nu i receptoversigten under fanen Nye recepter.

Højreklik på receptkladden for at vælge, hvad der skal ske med recepten. Bemærk, at recepter til dosisdispenseret medicin skal sendes til et apotek.

Klik på Send til apotek og vælg det apotek, recepten skal sendes til.

 

FMK - Ny ordination dosisdispenseret receptkladde

 

Dosisdispenseringskort


Hvis patienten har et dosisdispenseringskort, kan det åbnes gennem knappen <DD Oversigt> i øverste bjælke i medicinkortet, eller ved at højreklikke et tilfældigt sted i medicinkortet og vælge Vis dosisdispenseringsoversigt.

Her åbner en oversigt over patientens dosisdispensering. Der er mulighed for at sætte dosisdispenseringskortet i bero med knappen <Sæt i bero>. Samme knap giver efterfølgende mulighed for at ophæve bero.

 

Klik på <DD udskriv> i funktionsmenuen for at åbne en PDF indeholdende patientens recepter til dosisdispensering, som kan udskrives.

 

Annullering af dosisdispenseret recept


Hvis en dosisdispenseret recept skal akut annulleres, er det vigtigt, at der tages kontakt til det apotek, som recepten er sendt til. Højreklik på ordinationen og vælg Seponer. I begge tilfælde vises en tekstboks, som gør opmærksom på, at apoteket skal kontaktes. Dosisdispenserede recepter kan ikke annulleres som andre recepter via FMK. Hvis de annulleres, vil de blot forsvinde til næste dosispakning.

Det er IKKE en mulighed at sende besked om seponeringen som en bemærkning på en elektronisk recept. Der skal i stedet sendes en korrespondance til apoteket, eller tages telefonisk kontakt.

 

Status på dosisdispensering


Husk, at kolonnen 'D' i medicinkortet altid viser, hvorvidt en recept er dosisdispenseret, samt status herpå:

D = Dosisdispenseret recept, der er overført til dosisdispenseringskort (på apoteket), dvs. påbegyndt udlevering

d = Dosisdispenseret recept, men endnu ikke overført til dosisdispenseringskort (på apoteket)

? = Der er en aktiv dosisdispenseringsrecept, men der er ikke udleveret på den de seneste 14 dage