E-mailkonsultation.dk

<< Klik for at se indhold >>

E-mailkonsultation.dk

Alle henvendelser fra patienter gennem emailkonsultation.dk findes under Kommunikationsstatus i mapperne "E-mailtilmeldinger", "E-mailkonsultationer" og "Ulæste e-mailkonsultationer".

 

E-mailtilmeldinger


Mappen "E-mailtilmeldinger" i Kommunikationsstatus indeholder anmodninger om tilmelding til e-services fra patienter.

 

Hvis indstillingerne for E-service er opsat til "Online patientoprettelse med læge-godkendelse", kan patienten selv oprette en bruger online og anmode om at få klinikken tilknyttet sin bruger.

 

Anmodningerne godkendes på følgende måde:

Klik på mappen "E-mailtilmeldinger".

Marker patienten i listen og klik på <Vis> (alternativt dobbeltklik på patientens navn).

Findes patienten ikke i klinikkens database, vises en dialogboks, hvor der skal tages stilling til, om en journal for patienten skal oprettes.

Herefter åbner et vindue med en foruddefineret tekst, som forklarer patienten, hvordan de færdiggør brugeroprettelsen, samt aktiveringslink. Klik på <Send besked (F10)>. Patienten modtager informationen på den mailadresse, de har oprettet brugeren med.

 

E-mailkonsultationer


Mappen "E-mailkonsultationer" i Kommunikationsstatus indeholder indkomne e-mailkonsultationer fra patienter.

Mappen "Ulæste e-mailkonsultationer" i Kommunikationsstatus indeholder e-mailkonsultationer som er sat til overvågning, og som patienterne endnu ikke har læst.

 

Besvarelse af e-mailkonsultation:

Klik på mappen "E-mailkonsultationer".

Marker den patient, der skal besvares, i listen og klik på <Vis> (alternativt dobbeltklik på patientens navn).  

Herefter åbner et vindue, hvor beskeden fra patienten vises.

Skriv et svar til patienten i tekstfeltet til højre. Arkivskabet kan tilgås med genvejstasten <F2> og fraser kan tilgås med genvejstasten <Shift+F2>.

Klik på <Åbn journal>, hvis der er behov for at se i patientens journal. Konsultationsvinduet minimeres.

Der kan tilknyttes en diagnose med knappen <...> (de tre prikker). Her åbner Diagnosevælgeren. Søg efter en diagnose, dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder og klik på <OK (F10)>.

Sæt flueben ved 'Overvåg om svar er læst', for at kunne følge med i, om patienten har åbnet beskeden, i mappen "Ulæste e-mailkonsultationer".

Klik på <Send (F10)> for at sende svaret til patienten - eller klik på <Gem kladde> for at gemme midlertidigt uden at sende.