Formular

<< Klik for at se indhold >>

Formular

Opret formular


Klik på <Formular> under Formularer i funktionsmenuen. Herved åbner en formularoversigt.

 

Formularvalg

 

Vinduet er inddelt i tre faner.

Fanen Formularer viser alle tilgængelige formularer.

oListen kan filtreres ud fra formulargruppe vha. fold-ud-menuen, eller ved søgning efter en formular. Listen opdateres automatisk i takt med indtastning.

oFormularer med grøn markering er DDB formularer (Den Dynamiske Blanket). For at filtrere alle andre formularer fra, klik på <Kun DDB>.

Fanen Kladder viser formularkladder for den aktuelle patient.

Fanen Nye formularer viser DDB formularer, som endnu ikke er taget i brug i klinikken. Klik på 'Benyt?' for at kunne anvende formularen. Herved flyttes formularen til fanen Formularer og kan vælges.

 

I højrekliksmenuen til en DDB formular er det muligt at omdøbe formularen, fjerne formularen og åbne en bestemt version af formularen.

Højrekliksmenuen til andre formularer rummer mulighed for at:

omdøbe eller fjerne formularen

vælge indstillinger for udskrift af formularen til en printer

knytte formularen til en Formulargruppe

se hvorvidt formularen kan og/eller skal gemmes

 

Marker den ønskede formular og klik på <Vælg (F10)>.

Herved åbner formularen i et separat vindue til udfyldelse.

 

Udfyld formular


Udfyldelse af DDB formularer:

DDB formularer er interaktive og kan dermed udfyldes direkte i vinduet.

Der kan bladres mellem siderne i formularen vha. de blå pile øverst under 'Navigation'.

Knappen <Journal> minimerer vinduet og åbner patientens journal.

Hvis formularen gemmes midlertidigt som kladde, vil den fremover ligge under fanen Kladder i formularoversigten.

 

Udfyldelse af andre formularer:

Formularer, som ikke er DDB formularer, kan se ud på forskellige måder.

Nogle formularer er interaktive og kan udfyldes direkte i vinduet. Andre formularer skal udskrives og udfyldes i hånden. Hertil vil der være en <Udskriv>-knap nederst i vinduet.

 

Afslut/udskriv formular


Når formularen er udfyldt, kan den afsluttes eller udskrives. Uanset hvad der vælges, vises et vindue til at gemme formularen:

 

Gem formular

 

Formularen kan tilknyttes en formulargruppe som er oprettet på forhånd. Læs mere herom i afsnittet Formulargrupper.

Klik på <OK (F10)>. Herefter vil formularen fremgå under fanen Diverse.