Gammelt stamkort

<< Klik for at se indhold >>

Gammelt stamkort

Bemærk! Da der i øjeblikket udrulles et nyt og forbedret stamkort, opdateres dette afsnit ikke længere. Sidste opdatering: september 2019. Læs om det nye stamkort her.

 

Patientens stamkort åbnes gennem ikonet Ikon stamkort i journalhovedet.

 

WINPLC~1_img16

 

Kort

Klik på <Kort> for at vælge antikoagulationsskema og/eller diabetes-kort til på patienten. Disse vil blive vist som faner i patientens journal, næste gang journalen åbnes.

 

Telefon

Klik på <..> (de to prikker) ud for 'Telefon' for at slå patienten op på de gule sider (og derved finde telefonnummer).

 

Graviditet

Er patienten gravid, skal der sættes flueben ved 'Gravid' og datoen for sidste menstruations første dag skal angives. Programmet vil ud fra dette beregne terminsdato samt dato for 25- og 32 ugers undersøgelse.

I Journalhovedet vil gestationsuge og terminsdato blive vist. Bemærk, at når patienten ikke længere er gravid, skal fluebenet manuelt fjernes i stamkortet igen.

 

Udlændinge og grænsegængere

Læs mere herom i afsnittet Opret ny patient.

 

Adviserings-samtykker

Hvis patienten har givet tilladelse til, at vedkommende må adviseres via mobil og/eller e-mail, vælges det til i fold-ud-menuerne under 'Adviserings-samtykker'.

 

Stikord

I tekstfeltet ved 'Stikord' kan der skrives en bemærkning på patienten. Teksten vises vises under e-mailadressen i Journalhovedet.