Indtast data

<< Klik for at se indhold >>

Indtast data

Indtast nye data


Klik på <Indtast> under Børnekort i funktionsmenuen. Herved åbner indtastningsskemaet.

 

Indtast børneundersøgelse

 

Vælg type af undersøgelse i fold-ud-menuen.

Angiv de relevante oplysninger og klik på <OK (F10)>. Bemærk, at måleenheden for højde, vægt og hovedomfang ændrer sig alt efter konteksten for det, der indtastes.

De indtastede data vises nu under fanen Numerisk samt på de forskellige faneblade sammen med fordelingskurverne, hvor median og standardafvigelser fremgår.

 

WINPLC~1_img119

 

Ret/slet indtastning


Editering og sletning af en indtastning foretages ved at højreklikke på indtastningen i fanen Numerisk og vælge den ønskede funktion.

Her kan indtastningen også printes ud.

 

Børnekort højrekliksmenu