Køtaster

<< Klik for at se indhold >>

Køtaster

Tasterne til kø anvendes til overvågning af kø-grupper. Når der er et eller flere kald i kø på den gruppe, som overvåges, blinker knappen grøn eller rød. Trykkes på knappen, når der er kald i kø, trækkes det første kald fra køen.

 

funktionstast aktiveret [Akut kø]

funktionstast aktiveret [Direkte kø]

funktionstast aktiveret [Patient kø]

 

Beskrivelse af lyset i tasterne


Linjetast linje 2 og 3  Intet lys: Ingen kald i kø

blinker2 Blinker: 1 i kø og en ledig person med i gruppen

kollega telefon ringer Blinker: 2 eller flere i kø, eller ingen ledige personer med i gruppen