Lyset i funktionstaster

<< Klik for at se indhold >>

Lyset i funktionstaster

Beskrivelse af lyset i funktionstaster. Lyset i funktionstasterne

 

Bemærk! Nedenstående forudsætter, at bruger/gruppe er oprettet under funktionstasten og/eller funktionstasten anvendes til at aktivere 'Forstyr ikke'.

 

Bruger


Intet lys i tasten: Ledig.        

Blinker hurtigt rødt: Optaget.

Blinker langsomt rødt: Ringer.

Lyser konstant rødt: 'Forstyr ikke' er aktiveret / ikke tilsluttet.

 

Gruppe


Intet lys i tasten: Ingen kald i kø.

Blinker grønt: Et opkald i kø.

Blinker rødt: Mere end et opkald i kø.

 

Funktioner (til stede, med i gruppe, lukket besked etc.)


Intet lys i tasten: Funktionen er deaktiveret.

Konstant grønt: Funktionen er aktiveret.