Opret AK-indtastning

<< Klik for at se indhold >>

Opret AK-indtastning

Opret resultat af ny INR-måling


Klik på <Opret> under Skemaer i funktionsmenuen. Nedenstående vindue åbner.

 

WINPLC~1_img134

 

Øverst kan der, vha. pilene, bladres mellem de datoer, hvor der tidligere er lavet en INR.

 

Klik på <Ny> for at indtaste en ny INR-værdi. Et nyt indtastningsvindue åbner:

 

AK-skema - indtastning af INR-værdi

 

Det er muligt at ændre prøven til en anden type. Dette gøres i fold-ud-menuen ud for 'Prøve'.

Med knappen <Vedligehold (F2)> kan det tilpasses, hvilke laboratorieprøver, der skal kunne vælges i fold-ud-menuen.

Klik på <OK (F10)> når den korrekte værdi er indtastet på den korrekte dato.

 

Herefter kan doseringen fordelt på ugedagene indtastes.

Hvis præparatet skal ændres, klik da på <..> (de to prikker) ud for 'Præparat', og fremsøg det ønskede præparat. Indtast præparatets navn og tast <Enter>. Vælg ønsket præparat og form ved at dobbeltklikke.

Bemærk! Præparatet kan ikke ordineres fra AK-skemaet. Det er nødvendigt at gå til Medicinkortet for at oprette ordinationen.

 

I det røde felt: Indtast antal dage/uger/måneder/år, der skal gå, før den næste INR-måling bør foretages, og vælg enhed i fold-ud-menuen ved siden af.

Der kan også angives en konkret dato for næste INR-måling. Hvis der allerede er oprettet en aftale i Aftalekalenderen på patienten, kan denne hentes med knappen <Hent fra Kalender>.

 

Angiv evt. en kommentar, hvis relevant.

 

Klik på <Diagnose> for at tilføje eller fjerne en diagnose.

Hvis der tidligere er anvendt en diagnose i AK-skemaet, foreslår programmet denne. Hvis denne ikke skal anvendes, åbner Diagnosevælgeren.

Søg efter en diagnose, dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder og klik på <OK (F10)>.

 

Når der er indtastet minimum én ny INR samt tidsperiode før næste INR-måling, kan der klikkes <OK (F10)> for at gemme data og lukke vinduet.

INR-værdien overføres automatisk til Paraklinisk skema.

 

Ret AK-registrering


Klik på <Ret> under Skemaer i funktionsmenuen.

Klik på INR-værdien i kolonnen for den dato, der skal rettes.

Tilret som ønsket og afslut med <OK (F10)>.

 

Slet AK-registrering


Klik på <Slet> under Skemaer i funktionsmenuen.

 

AK-skema - slet registrering

 

Vælg den dato, der skal slettes, i fold-ud-menuen.

Som udgangspunkt slettes INR-værdien for den valgte dato ikke. Sæt flueben, hvis denne skal slettes sammen med den resterende data for den valgte dato.

Afslut med <Slet (F10)>.