Patientoverblikket

<< Klik for at se indhold >>

Patientoverblikket

Modulet Overblik kaldes også i daglig tale for Patientoverblikket. Her præsenteres et overskueligt overblik over patientens situation og historik i klinikken.

Overblikket kan skræddersyes med de relevante moduler, der ønskes. Læs mere under Opsætning af overblikket.

 

Patientoverblikket

 

De enkelte moduler kan udvides, så der vises yderligere informationer. Klik på ikonet i øverste højre hjørne af et modul. Herved forstørres modulet i et separat vindue.

Klik på samme ikon for at lukke det forstørrede modul, så det falder tilbage på plads.

 

Modulet Epikriser:

Klik på en epikrise for at folde den ud og se indholdet. Klik på epikrisen igen for at folde den sammen.

 

Modulet Aftaler:

Tidligere og kommende aftaler markeres med farver, hvis dette er sat op i Aftalekalenderen. Læs mere i kapitlet Aftalekalenderen.

 

Modulerne Aktuelle forløbsdiagnoser og Relevante forløbsdiagnoser:

Disse moduler viser information fra Diagnosekortet.

Her vises vises primær- og/eller sekundær ansvarlig behandler, hvis disse informationer er oplyst.

Ved de aktuelle forløbsdiagnoser vises en dato for sidste kontrol. Dette er datoen for sidste regning med diagnosen tilknyttet.