Priktest

<< Klik for at se indhold >>

Priktest

Opret priktest


Sørg for, at fanen Priktest er åben under allergiskemaet.

Klik på <Opret (INS)> i nederste højre hjørne for at oprette en ny priktest. Alternativt højreklik i listevisningen og vælg Opret.

Nedenstående indtastningsskema åbner.

 

Allergiskema - priktest

 

Dags dato indsættes automatisk, men denne kan ændres.

Angiv en referencekontrol i mm.

Angiv hvilken arm og område, testen er udført på (placering).

I kommentarfeltet kan der tilføjes selvskrevne notater, som vil blive vist i listevisningen.

Hvis der ikke er en synlig reaktion med det samme, sæt flueben i 'Senreaktion'.

Hvis der intet abnormt er at notere, klik på <Udfyld IA>. Herved bliver alle felter udfyldt med betegnelsen "neg" for negativ.

Når skemaet er udfyldt, klik på <Gem (F10)>. Her skal der tages stilling til, om testen skal gemmes som abnorm.

oHvis der vælges "Ja", bliver testen gemt og markeret med et rødt kryds i listevisningen.

oHvis der vælges "Nej", bliver testen gemt uden markering.

oHvis der vælges "Annuller", bliver anmodningen om at gemme annulleret, og der returneres til skemaet.

 

Allergiskema - priktest2

 

Ret/slet priktest


For at rette en priktest, marker testen og klik på <Ret (F8)>. Det kan også gøres via højrekliksmenuen til en test.

For at slette en priktest, marker testen og klik på <Slet (DEL)>. Det kan også gøres via højrekliksmenuen til en test. Sletningen skal bekræftes.