Ring op

<< Klik for at se indhold >>

Ring op

[Win]+[F9] anvendes til at ringe op fra computer. Marker et nummer og tast [Win]+[F9]. Er der ikke markeret et nummer, åbnes et vindue hvori det ønskede nummer kan indtastes.  

 

Ring til et markeret nummer


Marker det ønskede nummer, f.eks. 3840 3150 og tast [Win]+[F9]. Er der mellemrum i nummeret, åbnes et ny vindue. Hvis det er det korrekte nummer, der står i vinduet, tast [Enter], eller vælg <OK>. Bemærk! Mellemrummene skal ikke fjernes.

 

Ring op uden at markere et nummer


[Win]+[F9] åbner 'Ring til' (illustreret).

Indtast det ønskede nummer, uden 0. Tast [Enter], eller vælg <OK>.

 

Ring til blank.jpg     ring til_nummer