Samtaler

<< Klik for at se indhold >>

Samtaler

Opringning


Tast nummer og løft røret eller tryk på telefoni hovedsæt (samtaler) (hovedsæt).

(Du kan også trykke på telefoni bjælke (samtaler) under Ring efter nummeret er indtastet, og hovedsæt eller højttaler løfter automatisk af).

Husk at taste 0 for bylinje.

 

Opringning under samtale


Tryk telefoni bjælke (samtaler) under Hold, indtast det ønskede nummer og tryk på telefoni bjælke (samtaler) under Ring.

 

Genkald


Tryk telefoni bjælke (samtaler) under Genkald, brug telefoni genkald ikon tasten til at finde det ønskede nummer og tryk på telefoni bjælke (samtaler) under Ring.  

 

Sæt samtale i kø til kollega


Under samtale trykkes på telefoni bjælke (samtaler) under Omstil, afvent klartone og tast kø-nummeret på modtageren. Tryk derefter på telefoni bjælke (samtaler) under Fuldfør.

Ønskes samtalen omstillet med høj prioritet, tastes stjerne foran kø-nummeret.

 

Omstil samtale til kollega


Under samtale trykkes på omstil samtale til kollega ud for den ønskede bruger, kaldet præsenteres for modtager. Omstillingen gennemføres ved at trykke på telefoni bjælke (samtaler) under Fuldfør.

 

Bemærk! Ønsker du ikke at tale med modtageren, kan omstillingen gennemføres, før der bliver svaret.

 

Afbrydelse af omstilling


Ønsker modtageren ikke at besvare opkaldet, afbrydes omstillingen ved at trykke på telefoni bjælke (samtaler) under Annuller.