Scanner

<< Klik for at se indhold >>

Scanner

Bemærk! Der kræves en scannerlicens fra EG Healthcare for at kunne bruge scanningsfunktionen.

 

Når der er en patientjournal åben, kan scanneren anvendes til at indscanne billeder, dokumenter m.m. til patientjournalen.

 

Klik i topmenuen på Opsætning > Scanner eller menuikonet Topmenu ikon - Scanning eller brug genvejstasten <Ctrl+S>.

 

WINPLC~1_img161

 

I venstre side af vinduet angives indstillinger for materialet, som skal indscannes/importeres:

Dokumenttype: Vælg, hvilken dokumenttype, materialet skal gemmes som. Herved placeres materialet det korrekte sted i EG WinPLC. Eksempel: Hvis dokumenttype vælges til "Henvisning", så placeres materialet som en henvisning under fanen Diverse. Der kan også oprettes nye dokumenttyper vha. knappen <Ny type>. EG WinPLC har dog ikke mulighed for at klassificere disse på samme måde som foruddefinerede typer.

Retning: Vælg, om materialet er indgående eller udgående fra klinikken.

Vælg opløsning, farver og scanner og klik på <Scan> for at starte scanningen.

Der kan også importeres materiale fra PC'ens disk eller USB-stik. Klik på <Importér billeder fra disk> og fremfind materialet på PC'en.

 

I højre side af vinduet ses en forhåndsvisning af det indscannede/importerede materiale. Roter billedet med/mod uret via de grønne knapper øverst i højre hjørne. Billedet kan også tilpasses vha. indstillingerne nederst.