Skift bruger

<< Klik for at se indhold >>

Skift bruger

Beskrivelse af systemet


Funktionen bruges fortrinsvis i klinikker med indvalgsmenu i lægernes telefontid og med flere læger/uddannelseslæger end der er konsultationsrum til. Et telefonsystem er typisk opbygget af nogle fysiske telefoner med tilhørende bruger. EG Healthcare løsningen muliggør, at der kan oprettes bruger uden telefoner. Hvis en telefon og en bruger har samme lokalnummer f.eks. 120, knyttes brugeren og den fysiske telefon sammen. I nedenstående eksempel ønsker bruger 150, som ikke er tilknyttet en fast telefon, at benytte telefonen, som normalt er tilknyttet bruger 120.

 

Eksempel: Skift brugeren på telefon 120 fra bruger 120 til bruger 150


Højreklik på telefon_ikon_hvid og vælg 'Vælg bruger'. Det åbner skærmbilledet til 'Vælg bruger' (illustreret).

 

Tjek at lokalnummeret i displayet på telefonen er det samme, som fremkommer, når musen holdes over telefon_ikon_hvid.

 

Er det samme nummer, markeres bruger 150 i vinduet efterfulgt af <OK> eller anvend genvejen <Alt+O>. Brugeren på telefonen er nu skiftet fra bruger 120 til bruger 150, mens bruger 120 nu er parkeret på systemet. Bemærk! Den bruger, som normalt er tilknyttet telefonen, parkeres på systemet og kan ikke flyttes til en anden telefon. Ligeledes kan der ikke flyttes en bruger til en telefon, hvor den tilknyttede bruger er flyttet til en anden telefon i klinikken. Ydermere er 'Vælg bruger' deaktiveret i tilfælde af et opkald er i gang (opkald besvaret, opkald i kø). Så snart opkald er afsluttet aktiveres 'Vælg bruger' igen.

 

Er det ikke samme nummer, markeres det nummer, som står i displayet på telefonen i 'Vælg bruger' og sæt flueben i 'Flyt ikke telefon' eller anvend genvejen <Alt+F>. Vælg <OK> eller genvejen <Alt+O>. Brugerne kan nu skiftes som beskrevet ovenfor.  

 

Sæt telefonen tilbage til bruger 120 ved at markere bruger 120 i 'Vælg bruger' efterfulgt af <OK> eller anvendelse af genvejen <Alt+O>.

 

vælg bruger_skal skiftes