Søg/stat.

<< Klik for at se indhold >>

Søg/stat.

Diagnosefanen har et indbygget modul til diagnosestatistik, som tilgås med knappen <Søg/stat.> under Diagnoser i funktionsmenuen.

 

Modulet kan give et overblik over antal patienter, der har været i klinikken inden for en given periode, med en eller flere bestemte diagnoser:

Klik på <Vælg diagnoser> for at åbne Diagnosevælgeren.

Søg efter en diagnose

Dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder

Klik på <OK (F10)>

Angiv de ønskede søgekriterier og klik på <Søg>

 

I tabellen med søgeresultatet opdeles de fundne patienter i aldersinterval.

Hvis der sættes flueben ved 'Auto-søg', opdateres tabellen automatisk, når der ændres på søgekriterierne.

 

Klik på <Udskriv tabel> for at udskrive tabellen, som den vises.

Klik på <Udskriv liste> for at udskrive en liste med de fundne patienter. Listen indeholder CPR-nummer, navn og adresse.

 

WINPLC~1_img86

 

For mere detaljeret statistik, henvises til Statistikmodulet.