Tilknyt forløb

<< Klik for at se indhold >>

Tilknyt forløb

For at tilknytte patienten et vaccinationsforløb og planlægge datoer, følg nedenstående trin.

 

Højreklik i oversigten over de planlagte vaccinationer og vælg Forløb.

Højreklik på det relevante vaccinationsforløb og vælg Tilknyt.

Marker den første vaccination (med indeks=1), klik på <Planlæg dato (P)>.

Angiv dato og tidspunkt for hvornår første vaccination skal udføres og klik på <OK (F10)>.

Hvis der er sat flueben ved 'Autoplanlæg efterfølgende', bliver datoer og tidspunkter for de efterfølgende vaccinationer herefter automatisk valgt ud fra interval-oplysningerne i kolonnen 'Minimum'. Disse datoer og tidspunkter kan dog ændres på samme måde som første dato blev valgt. Der skal planlægges dato for hver af vaccinationerne i forløbet.

Afslut med <Tilknyt forløb (T)>. Der vises en bekræftende besked om, at de planlagte vaccinationer for forløbet er oprettet. Vaccinationerne fremgår herefter i oversigten over planlagte vaccinationer.

 

DDV - opret forløb