Undgå returregninger på kronikerhonorar

<< Klik for at se indhold >>

Undgå returregninger på kronikerhonorar

Ved fulde klinikoverførsler (f.eks i forbindelse med pensionering) hvor der anvendes FNUX til dataudtræk, overføres registrering af kronikerhonorar automatisk.

 

Når det gælder enkelte patientoverførsler fra tidligere læge til ny læge, er der dog ikke implementeret automatisk registrering af kronikerhonorar, og det er derfor vigtigt at den tidligere læge afmelder kronikerhonorar på patienten. Hvis ikke patienten afmeldes inden vedkommende eksporteres, vil der komme returregninger.

Ligeledes kan patientens nye klinik ikke tilmelde kronikerhonorar på patienten ved årskontrollen, før det er afmeldt fra den tidligere klinik.

 

Sådan afmeldes kronikerhonorar:

 

1.Verificer i journalhovedet på patientens journal, at patienten er tilmeldt ét eller flere kronikerhonorar. Det angives i et hvidt felt.

 

journalhoved kroniker

 

2.Hvis patienten er tilmeldt kronikerhonorar, skal det afmeldes. Gå til fanen Regninger og bogfør en regning med ydelse 0133 (afslutningsydelse).

 

regninger afslutning kroniker

 

3.Patienten er nu afmeldt alle kronikerhonorarer, som var tilmeldt, og patienten kan eksporteres.