Ydelser for attester

<< Klik for at se indhold >>

Ydelser for attester

Automatisk regning på attester


Der kan knyttes regningsydelser til blanketter/attester, så der automatisk oprettes en regning, når attesten udfyldes.

For hver enkelt attest kan det defineres, hvilken regningsydelse programmet skal benytte.

 

Dette gøres i topmenuen under Kartoteker > Ydelser for attester.

 

I venstre side af vinduet vises attesterne. I højre side vises den regningsydelse, der er tilknyttet hver enkelt attest.

WINPLC~1_img199

 

For at angive en ny/anden ydelse til en attest:

Klik <Skift> ud for attesten.

Der vises en liste med ydelser. Sæt flueben ved 'Kun egne priser', for kun at se de ydelser, klinikken selv har oprettet. Ellers vises hele ydelseslisten.

Marker den ønskede ydelse og klik på <Vælg>.

 

WINPLC~1_img200

 

Når en attest åbnes (afhængig af attestens type), sættes oplysninger vedr. betalingsdato, CVR-nummer og bank/kontonummer automatisk på blanketten.

Når attesten afsendes med <Gem og afslut>, sættes ydelse og pris på attesten og der oprettes automatisk en regning.

 

Bemærk, at hvis modtageren har angivet, at de skal have regningen som en OIO regning, så sender programmet automatisk regningen som dette.