Aftaletyper

<< Klik for at se indhold >>

Aftaletyper

Aftalekalenderens opsætning for aftaletyper er ens for alle brugere i klinikken.

De enkelte kalendere opsættes med perioder med forskellige aftaletyper (fx telefontid, akut, frokost m.m.). Aftaletyperne kan også bruges til markering af de enkelte aftaler (kontrol, børneundersøgelse m.m.).

 

Opret/rediger aftaletyper


Klik på Aftalekalenderen ikon indstillinger Vis indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen og vælg menupunktet 'AFTALETYPER'.

 

Rediger en aftaletype

Klik på aftaletypen i listen over alle aftaletyper og foretag ændringerne.

 

Aftaletypernes rækkefølge ændres med de grønne pile. Klik på den aftaletype, der skal flyttes, og klik på én af de grønne pile. Den viste rækkefølge er også den, som vises i vinduet 'Planlæg aftale' når der oprettes en ny aftale.

 

Opret ny aftaletype

Klik på ikonet Aftalekalenderen ikon - grønt plus indstillinger Opret ny aftaletype.

Angiv aftaletypens navn i 'BESKRIVELSE'.

Der kan angives en kommentar, som kan vises på aftalerne i kalenderen, hvis elementet "Aftaletype" tilføjes visningen under Aftaleopsætning i Brugerspecifik opsætning.

Der kan knyttes en diagnose til aftaletypen, således at der evt. senere kan laves statistik over antallet af aftaler med de forskellige diagnoser. Klik på <Diagnosevælger>.

Vælg i fold-ud-menuen, hvilken klinik aftalerne skal vises for (hvis klinikken er en del af et klinikfællesskab).

Der kan angives fast varighed for aftaletypen (som foreslås hver gang aftaletypen benyttes). Fjern fluebenet ved 'Ingen varighed' og vælg ønsket varighed.

Aftaletypen kan markeres som privat. Herved vil aftaler som oprettes af denne type blive privatmarkeret i kalenderen og markeret med et gråt P (Aftalekalenderen ikon - gråt P). Læs mere i afsnittet Privatmarkerede aftaler.

Marker 'KUN PERIODE' hvis aftaletypen kun skal bruges til perioder i kalenderen (fx frokost).

Vælg farve og intensitet for visning af aftaler med aftaletypen i kalenderen.

Marker 'INAKTIV' hvis aftaletypen ikke længere ønskes benyttet.

Der kan opsættes specielle tekster, som anvendes ved advisering af patienten omkring en kommende aftale af denne aftaletype (både planlagt advisering og straksadvisering). Læs mere herom i nedenfor.

Afslut med <Gem> eller <Gem og luk (F10)>.

 

Speciel adviseringstekst for aftaletype


Det er muligt at knytte en speciel adviseringstekst til en bestemt aftaletype.

Det gøres således:

Klik på Aftalekalenderen ikon indstillinger Vis indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen og vælg menupunktet 'AFTALETYPER'.

Marker den aftaletype, der skal opsættes/redigeres en adviseringstekst for.

Vælg i fanerne nederst hvilken type advisering, der skal redigeres (planlagt advisering eller straksadvisering).

Angiv den ønskede tekst i tekstfeltet til venstre. Der kan anvendes en række flettefelter til at indsætte bestemt information:

o%p = patientens fornavn

o%d = aftalens dato

o%t = aftalens tidspunkt

Tekstboksen i højre side viser, hvordan teksten vil se ud for patienten.

Afslut med <Gem og luk (F10)>.

 

Hvis der ikke defineres nogen tekst, bruges standard-adviseringsteksten fra menupunktet 'TEKSTER'.