Tekster

<< Klik for at se indhold >>

Tekster

Teksterne til sms-advisering, e-mailadvisering og mødekort kan tilpasses som ønsket for klinikken.

Bemærk, at det kun er de brugere i klinikken, som har aktiveret sms-advisering af aftaler, der kan sende sms-påmindelser til patienterne. Kontakt EG Healthcare hvis klinikken ønsker sms-advisering.

Sms-advisering er aktiveret for en bruger, hvis ikonet Aftalekalenderen ikon - kuvert (blå kuvert) vises ud for brugerens navn under menupunktet 'KALENDERE' i Aftalebogens indstillinger.

 

Når klinikkens adviseringstekster redigeres og gemmes, slår rettelserne igennem øjeblikkeligt, således at teksten i allerede bestilte adviseringer også ændres.

 

Rediger tekster


Klik på Aftalekalenderen ikon indstillinger Vis indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen og vælg menupunktet 'TEKSTER'.

Redigering foretages i tekstboksene i venstre side.

Tekstboksene i højre side viser, hvordan teksten i sin helhed vil se ud for patienten. Det indebærer, at automatisk genererede sætninger såsom "Denne sms kan ikke besvares" også vises, ligesom det vil fremgå tydeligt, hvis der skrives tegn, som ikke kan vises i en sms. Antallet af tegn, der må skrives i adviseringsteksten, udregnes med hensyntagen til specialtegn.

 

Øverst redigeres tekster for sms- eller e-mailadviseringer:

Vælg i fanerne hvilken type advisering, der skal redigeres (planlagt advisering, straksadvisering eller aflysning).

Tilpas teksten som ønsket. Der kan anvendes en række flettefelter til at indsætte bestemt information:

o%p = patientens fornavn (op til 15 tegn)

o%d = aftalens dato

o%t = aftalens tidspunkt

 

Nederst redigeres tekster for mødekort, som kan udskrives eller sendes pr. e-mail:

Fanerne Top, Midte og Bund repræsenterer de enkelte dele, som mødekortet består af.

Tilpas teksten for den valgte del som ønsket. Knapperne nedenfor tekstfeltet anvendes til at indsætte informationen på mødekortet i form af flettefelter.

Afslut med <Gem og luk (F10)>.

 

Aftalekalenderen tekster

 

Speciel tekst for bestemt aftaletype


Det er muligt at knytte en speciel adviseringstekst til en bestemt aftaletype.

Dette gøres under menupunktet 'AFTALETYPER' - læs derfor mere i afsnittet Aftaletyper.

 

Se adviseringsstatus på en aftale


I aftalevinduet fås et fuldt overblik over status på afsendelse/modtagelse af alle adviseringer, som er tilknyttet aftalen. Hvis advisering er fejlet, vises denne information også her.

Sådan vises overblikket:

1.Dobbeltklik på aftalen i Aftalekalenderen for at åbne den.

2.Klik på Vis status ud for 'ADVISÉR'.

3.Et vindue som nedenstående vises:

 

Aftalekalenderen adviseringsstatus

 

Derudover fås et hurtigt overblik i bunden af aftalevinduet:

Aftalekalenderen adviseringsstatus blå