Tekster

<< Klik for at se indhold >>

Tekster

Teksterne til sms-advisering, e-mail-advisering og mødekort kan tilpasses som ønsket for klinikken.

Bemærk, at det kun er de brugere i klinikken, som har aktiveret sms-advisering af aftaler, der kan sende sms-påmindelser til patienterne. Kontakt EG Healthcare hvis klinikken ønsker sms-advisering.

Sms-advisering er aktiveret for en bruger, hvis ikonet Aftalekalenderen ikon - kuvert (blå kuvert) vises ud for brugerens navn under menupunktet 'KALENDERE' i Aftalebogens indstillinger.

 

Rediger tekster


Klik på Aftalekalenderen ikon indstillinger Vis indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen og vælg menupunktet 'TEKSTER'.

Her kan der redigeres i tekstboksene i venstre side. Tekstboksene i højre side viser, hvordan teksten vil se ud for patienten.

 

Øverst redigeres tekster for adviseringer:

Vælg i fanerne hvilken type advisering, der skal redigeres (planlagt advisering, straksadvisering eller aflysning).

Tilpas teksten som ønsket. Der kan anvendes en række pladsholder-koder til at indsætte bestemt information:

o%p = patientens fornavn (op til 15 tegn)

o%d = aftalens dato

o%nd = ny aftales dato (ved flytning af en aftale)

o%t = aftalens tidspunkt

o%nt = ny aftales tidspunkt (ved flytning af en aftale)

 

Nederst redigeres tekster for mødekort:

Fanerne repræsenterer de enkelte dele, som mødekortet består af.

Tilpas teksten for den valgte del som ønsket. Knapperne nedenfor tekstfeltet kan anvendes til at indsætte informationen til mødekortet i form af pladsholder-koder.

Afslut med <Gem og luk (F10)>.

 

Aftalekalenderen tekster

 

Speciel tekst for bestemt aftaletype


Det er muligt at knytte en speciel adviseringstekst til en bestemt aftaletype.

Dette gøres under menupunktet 'AFTALETYPER' - læs derfor mere herom i afsnittet Aftaletyper.