Aktiver visning af AK-skema

<< Klik for at se indhold >>

Aktiver visning af AK-skema

Aktiver AK-skema i stamkortet


For at AK-skemaet vises som et faneblad på patientens journal, skal dette være valgt til under stamkortet.

 

Gammelt stamkort: Klik på ikonet Ikon stamkort i Journalhovedet og klik herefter på <Kort>. Sæt flueben ved 'Antikoagulationsskema'.

Nyt stamkort: Klik på ikonet Ikon stamkort i Journalhovedet, og vælg fanen Forløb. Sæt flueben ved 'Antikoagulationsskema'.

 

Det er nødvendigt at lukke patientens journal og åbne den på ny, for at visningen af fanebladet træder i kraft.