Journalhoved

<< Klik for at se indhold >>

Journalhoved

Den øverste del af patientens journal (journalhovedet) vises altid uafhængigt af hvilket faneblad, der er aktivt.

 

Journalhoved

 

Klik på ikonet Ikon stamkort for at se og få adgang til at rette i patientens stamkort.

Klik på patientens CPR-nummer for at kopiere CPR-nummeret til udklipsholder eller lave CPR-opslag.

Klik på patientens adresse for at kopiere adressen til udklipsholder eller åbne Google Maps med en rutevejledning fra klinikken til denne adresse.

Klik på patientens e-mailadresse for at kopiere e-mailadressen til udklipsholder.

Klik på ikonet ikon patientbillede for at få vist eller tilføje et patientbillede.

Klik på ikonet ikon kliniktilhørsforhold for at vælge kliniktilhørsforhold.

 

I midten af journalhovedet vises yderligere oplysninger, herunder:

Patientens alder, region og sygesikringsgruppe. Hvis journalen åbnes på patientens fødselsdag, vises der er flag (kun for egne patienter).

Afstand fra klinikken til patientens adresse. Hvis der sættes en afstandsydelse på en regning, overføres afstanden automatisk.

Eventuel gestationsuge og terminsdato ved graviditet

Eventuelle kroniske diagnoser (tydeligt markeret med rødt)

Eventuelle kronikerhonorar, som patienten er tilmeldt (tydeligt markeret med et hvidt felt)

 

Der kan også blive vist et ikon, som forestiller en hånd med et farvet kort. Farverne på kortene betyder:

Intet kort = egen patient i sygesikringsgruppe 1

Journalhoved - gult kort (gult kort) = passant/andres patient

Journalhoved - gult kort 2-tal (gult kort med 2-tal) = sygesikringsgruppe 2

Journalhoved - gult kort O (gult kort med O) = selvbetaler/værnepligtig/institutionsanbragt/institutionsbeboer/udlænding/afgangsført

Journalhoved - sort kort (sort kort) = mors

Journalhoved - rødt kort (rødt kort) = journal deaktiveret

Journalhoved - hvidt kort (hvidt kort med G) = grænsegænger

 

I højre side af journalhovedet vises symboler for diverse oplysninger om patienten. Dette beskrives i afsnittet Symboler.