Brugeroplysninger

<< Klik for at se indhold >>

Brugeroplysninger

Brugeroplysninger ses og redigeres i topmenuen under Kartoteker > Bruger.

Dobbeltklik på en bruger for at ændre i systemets opsætning og visning for den enkelte bruger, bl.a. i patientjournalen og medicinkortet.

 

Brugeroplysninger

 

Adgangsoplysninger: Loginoplysninger til EG WinPLC.

For at ændre adgangskoden, indtast den nye kode i feltet og klik på <OK (F10)>. Ved næste login skal den nye kode indtastes.

 

Opsætning: Her kan der ændres visning af forskellige informationer ved patientjournaler. Blandt andet kan det indstilles, at der vises popup-vinduer om remindere og/eller resumé ved journal-åbning.

 

Makroliste: Hvis der er oprettet flere regningsmakrogrupper, vælges det her hvilken af grupperne, brugeren skal benytte. Dette bestemmer hvilke regningsmakroer, der vises i funktionsmenuen under fanen Regninger. Læs mere i afsnittet Regningsmakroer. Hvis der ikke foretages et valg for brugeren, anvendes klinikkens regningsmakroliste som valgt under Klinikoplysninger.

Ydelsesliste: I det sjældne tilfælde, at klinikken har fået oprettet ydelseslister, vælges det her hvilken liste, brugeren skal benytte.

 

Når EG WinPLC lukkes, kan der poppe et vindue op med advarsler om udestående sager, som fx overskredne remindere og ubehandlede emner i Kommunikationsstatus.

Knappen <Advarsler> anvendes til at tilpasse, hvilke typer udestående sager, der skal advares om ved lukning af programmet. Dette kan også gøres i topmenuen under Opsætning > Advarsler. Læs mere i kapitlet Advarsler.