Klinikoplysninger

<< Klik for at se indhold >>

Klinikoplysninger

Klinikoplysninger ses og redigeres i topmenuen under Kartoteker > Klinik.

Her redigeres bl.a. kliniknavn, adresse, telefonnumre, lokationsnummer, bankoplysninger, indstillinger for WebReq m.m.

 

Klinikoplysninger

 

Knappen <Aktive klinikker> viser en liste over klinikker i klinikfællesskabet. Det kan angives hvilke tilknyttede klinikker, der er aktive på nuværende tidspunkt. Det kan være aktuelt bl.a. ved ferie.

 

Bagom-nr.: Klinikkens bag-om-telefonnummer til bl.a. samarbejdspartnere.

 

Regningsmakroliste: Hvis der er oprettet flere regningsmakrogrupper, vælges det her hvilken af grupperne, der skal benyttes som standard for klinikken. Dette bestemmer hvilke regningsmakroer, der vises i funktionsmenuen under Regninger. Læs mere i afsnittet Regningsmakroer. Det er muligt at foretage et andet valg på brugerniveau som beskrevet i afsnittet Brugeroplysninger.

 

Bankoplysninger


Her angives klinikkens bankoplysninger med reg.nr., konto-nr. og bankens navn.

FIK-koden vises på fakturaer til 3. parter. Se mere i afsnittet Faktura.

 

WebReq indstillinger


Kodeord: Adgangsoplysninger til WebReq.

 

Foretrukne laboratorier: Her angives forkortelser for klinikkens foretrukne laboratorier. Disse laboratorier vælges automatisk, når der bestilles analyser inden for de respektive områder.

Se en liste over laboratorieforkortelser hos MedCom her: https://medcom.dk/standarder/koder/laboratorieomraadet/laboratorieforkortelser/

 

Kopi til patientens egen læge: Sæt flueben, hvis der skal sendes en kopi af parakliniske svar på WebReq rekvisitioner til passanters egen læge.

 

Aftalekalender indstillinger


Antag samtykke for advisering: Det kan angives at nye patienter automatisk får registreret positivt samtykke for sms-og e-mail-advisering, såfremt der er indtastet e-mailadresse og mobilnummer på stamkortet. Samtykke bliver først registreret, når der klikkes <Gem> på stamkortet.