Brugerprofil

<< Klik for at se indhold >>

Brugerprofil

Patientens profil tilgås ved at klikke på patientens navn øverst til højre på Patientportalen.

 

Patienten kan i Patientportalen


Ændre sin e-mailadresse/sit mobilnummer i 'Dine oplysninger'.

Skifte sin adgangskode i 'Skift adgangskode'.

Få vist sine kliniktilknytninger på Patientportalen ved valg af 'Slet bruger'. Hvis patienten er tilknyttet flere klinikker, kan patienten vælge at slette sin tilknytning i den klinik, der er logget ind i, eller slette sine tilknytninger i alle klinikker og dermed slette hele brugeren.

 

Skærmbilleder


Patientportal skærmbilleder ses i de patientvejledninger, der linkes til i afsnittet 'Tips & Tricks' på forsiden af dette kapitel.