Diabetes-kort

<< Klik for at se indhold >>

Diabetes-kort

Aktiver diabetes-kort i stamkortet


For at diabetes-kortet vises som et faneblad på patientens journal, skal dette være valgt til under stamkortet.

 

Gammelt stamkort: Klik på ikonet Ikon stamkort i Journalhovedet og klik herefter på <Kort>. Sæt flueben ved 'Diabetes-kort'.

Nyt stamkort: Klik på ikonet Ikon stamkort i Journalhovedet, og vælg fanen Forløb. Sæt flueben ved 'Diabetes-kort'.

 

Det er nødvendigt at lukke patientens journal og åbne den på ny, for at visningen af fanebladet træder i kraft.

 

Beskrivelse af diabetes-kortet


Diabetes-kortet anvendes til at få et overblik over relevante oplysninger for en diabetes-patient.

 

Skæringsdato:

Her vises tidligere indtastede prøvesvar. Der kan vha. pilene (<< og >>) bladres mellem de forskellige datoer, hvor der er indtastet oplysninger.

 

Diagnoser: Oversigt over patientens forløbsdiagnoser. Højreklik på en diagnose for at få flere informationer.

 

Medicin: Oversigt over al patientens medicin. Højreklik på et præparat for at få flere informationer.

 

Undersøgelser:

Felterne 'Puls', 'Sensibilitet', 'Sår' og 'Vibration' anvendes til at angive status på de enkelte undersøgelser. Status angives ved at klikke på felterne indtil de skifter til ønsket farve:

Ingen farve (grå) = der er ikke taget stilling

Grøn = intet abnormt

Rød = opmærksomhedspunkt

 

Feltet 'Kommentarer' er et fritekstfelt. Klik på <Ny komm.> for at oprette en ny kommentar, og brug knappen <Gem komm.> til at gemme den.

 

WINPLC~1_img135

 

Indtast nye prøvesvar (masseoprettelse)


Klik på knappen med datoangivelse under 'Skæringsdato' for indtaste nye prøvesvar - eller klik på <Opret> under Skemaer i funktionsmenuen.

En prøvetype på listen kan fravælges ved at fjerne fluebenet ud for prøvetypen.

Dags dato vælges automatisk som indtastningsdato - men denne kan ændres ved at klikke på pilen ud for datoen.

Klik på <OK (F10)> for at begynde indtastning.

 

WINPLC~1_img136

 

Der vises ét indtastningsvindue pr. prøvesvar. Klik på <Næste (PgDn)> for at gå videre til næste prøvesvar. På samme måde kan der med <Forrige (PgUp)> navigeres tilbage.

Når alle svar er indtastet, klik på <OK (F10> for at gemme.

 

Diabetes-kort - masseindtastning

 

Ret prøvesvar


Dobbeltklik på det prøvesvar, der skal rettes, og foretag ændringen.