Aktiver visning af diabetes-kort

<< Klik for at se indhold >>

Aktiver visning af diabetes-kort

Aktiver diabetes-kort i stamkortet


For at diabetes-kortet vises som et faneblad på patientens journal, skal dette være valgt til under stamkortet.

 

Gammelt stamkort: Klik på ikonet Ikon stamkort i Journalhovedet og klik herefter på <Kort>. Sæt flueben ved 'Diabetes-kort'.

Nyt stamkort: Klik på ikonet Ikon stamkort i Journalhovedet, og vælg fanen Forløb. Sæt flueben ved 'Diabetes-kort'.

 

Det er nødvendigt at lukke patientens journal og åbne den på ny, for at visningen af fanebladet træder i kraft.