Doseringsstruktur

<< Klik for at se indhold >>

Doseringsstruktur

Doseringen for en ordination kan struktureres på følgende fire måder:

 

Simpel


Doseringen er angivet i struktureret form, og indeholder ikke flere doseringsperioder.

Klik på <Skift type> for at veksle mellem strukturen "morgen-middag-aften-nat" og strukturen "x enheder y gange dagligt".

Hvis patienten udover den angivne dosering også tager præparatet efter behov, kan dette markeres ved at sætte flueben ved 'Efter Behov'. Tages præparatet udelukkende efter behov, skal der kun sættes flueben ved 'Efter Behov' og ikke udfyldes i den strukturerede form.

Det kan angives hvor længe doseringsperioden skal gælde, enten ved at indtaste varighed eller sætte flueben i 'Slut angives' og vælge en dato under 'Dosering slut'.  

 

Skema


Doseringen følger et tilrettelagt skema.

Klik på <Opret/ændr skema>. Herved åbner et vindue til opsætning af skemaet.

 

Skemaordination

 

Klik på <Skift type> for at veksle mellem strukturen "morgen-middag-aften-nat" og strukturen "x enheder y gange dagligt".

Klik på <Tilføj dag> for at tilføje flere dage. I feltet 'Dag' angives dagsnummer, hvor dag 1 er første dag med ordinationen.

Angiv evt. supplerende oplysninger samt dosering-stop hvis relevant. Dosering-start kan også ændres.

Angiv, om ordinationen skal gentages efter x antal dage, eller sæt flueben, hvis den ikke skal gentages.

Klik <OK (F10)>. Herefter vises skemaordinationen som tekst i ordinationsvinduet.

 

Skemaordination opsat

 

Kompleks


Med kompleks dosering er der mulighed for at opsætte forskellige doseringsperioder (planlagt op- og nedtrapning).

For at kunne oprette en ny doseringsperiode er det nødvendigt, at der er angivet en slutdato på den eksisterende dosering. Klik på <Ret> for at tilføje denne.

Klik på <Ny> for at oprette yderligere doseringsperioder. Doseringsstart vil automatisk stå til dagen efter doseringsslut på den forrige doseringsperiode, men kan ændres. Knappen <Skift type> kan anvendes på samme måde som ved simpel dosering. Den sidste doseringsperiode, der oprettes, behøver ikke at have en doseringsslutdato.

Benyt også kompleks dosering til at oprette en periode med dosering "efter behov". Klik på <Ny> og sæt flueben ved 'Parallel periode'. Herved kan der køre en "efter behov"-dosering sideløbende med den faste dosering. Bemærk, at det ikke er muligt at oprette to faste doseringer på en parallel periode. Den parallelle periode markeres automatisk med flueben i 'Efter Behov'. Indtast doseringen, som skal tages efter behov, og klik <OK>. Herved indeholder ordinationen både en fast dosering og en "efter behov"-dosering.

 

Fritekst


Doseringen skrives som fri tekst.

Det kan angives hvor længe doseringsperioden skal gælde, enten ved at indtaste varighed eller sætte flueben i 'Slut angives' og vælge en dato under 'Dosering slut'.  

For fritekstdoseringer skal der vælges doseringstype. Dette kan være 'Fast dosering', 'Efter behov' eller 'Kombination'. For alle strukturerede doseringer, er denne information indbefattet. Bemærk! 'Fast dosering' må ikke forveksles med fast medicin/fast ordination. 'Fast dosering' betyder, at patienten tager medicinen efter et fast mønster. Dette kan også gælde for en penicillinkur, som patienten tager efter et fast mønster i fx 7 dage.

Sæt flueben ved 'Selvstyrende', hvis patienten selv styrer doseringen. Herved indsættes ordet "Selvstyrende" automatisk i fritekstfeltet.