Substitution og tilskud

<< Klik for at se indhold >>

Substitution og tilskud

Tilvalg ved oprettelse af ordination


I ordinationsvinduet er der ekstra tilvalg, som markeres tydeligt røde, hvis der er noget at være opmærksom på.

 

Hvis det er fravalgt, at præparatet kan substitueres, markeres 'Substitution' rødt.

Hvis det er muligt for patienten at få klausuleret tilskud til præparatet, markeres 'Særligt tilskud' rødt. Klik på <Vis> for at se betingelserne for, at der kan gives tilskud.

 

Derudover kan det tilvælges, om ordinationen skal privatmarkeres, så den skjules på medicinkortet. Læs mere om privatmarkerede ordinationer i afsnittet Informationer i øverste bjælke.

 

FMK substitution og tilskud