Dynamisk henvisning

<< Klik for at se indhold >>

Dynamisk henvisning

Dynamiske henvisninger kaldes også pakkehenvisninger. De anvendes når patienten skal henvises til pakkeforløb i regionen, som fx kræftpakker, eller pakkeforløb i kommunen, som fx forebyggende træningsforløb.

 

Læs mere om hvornår dynamiske henvisninger skal bruges, på sundhed.dk her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/it/henvisning/dynamiske-henvisninger/

 

Opret dynamisk henvisning


Klik på <Dynamisk henvisning> under Formularer i funktionsmenuen. Nedenstående vindue åbner.

Vælg område, pakketype og pakkenavn. Klik på <OK (F10)>.

 

Dynamisk henvisning - pakkevalg

 

Herefter vises en liste over de behandlingssteder, som udbyder den valgte pakke. Marker ønsket behandlingssted i listen, eller fremsøg et behandlingssted øverst.

I feltet 'Diagnoser' vises de diagnoser, som "aktiverer" denne pakkehenvisning. Marker en relevant diagnose. Det er også muligt at vælge diagnosen i næste vindue.  

Klik på <OK (F10)>.

 

Dynamisk henvisning - vælg behandlingssted

 

Herefter vises et tekstfelt med punkter, som jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelser bør være med/taget stilling til i den konkrete pakkehenvisning. Punkterne fungerer som en hjælp til udfyldelse af henvisningen. Tip! Mens vinduet er åbent, kan der navigeres i EG WinPLC, så der er mulighed for fx at orientere sig i patientens journal, men informationerne udfyldes i henvisningen.

Indtast relevant information under de enkelte punkter, så informationen placeres korrekt på henvisningen. Kun de punkter, hvor der tilføjes tekst, vil blive overført til henvisningen. Det er ikke muligt at gå videre, før der er indtastet tekst ved minimum ét af punkterne. Der kan indsættes udtræk fra Arkivskabet ved at klikke i tekstfeltet, så det er aktivt, og taste <F2>.

Hvis der er valgt en diagnose i forrige vindue, vil denne også være markeret i toppen af vinduet.

Øverst er der links til yderligere informationer, herunder en regional forløbsbeskrivelse og evt. en patientvejledning.

Klik på <OK (F10)>. Hvis der er sat flueben ved 'OBS?', vil et vindue til oprettelse af OBS-markering på patienten blive vist, inden henvisningen færdiggøres.

 

Dynamisk henvisning - udfyld påkrævede felter

 

Herefter vises selve henvisningsvinduet. Indtast de sidste oplysninger til henvisningen.

Hvis der ikke tidligere er valgt en diagnose, skal det gøres i feltet 'Henvisningsdiagnose'. Klik på feltet, så det er aktivt, og tast <F2> for at vælge mellem patientens eksisterende diagnoser eller tast <Shift+F2> for at åbne Diagnosevælgeren (søg efter en diagnose, dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder og klik på <OK (F10)>).

De indtastede oplysninger fra forrige vindue vises i det store tekstfelt. Der kan indsættes udtræk fra Arkivskabet ved at klikke i tekstfeltet og taste <F2>. Der kan også indsættes fraser ved at taste <Shift+F2>.

Oplysninger om evt. cave og aktuel medicin overføres automatisk fra patientens journal.

Knappen <Kopi> kan anvendes til at oprette en kopi af henvisningen.

Klik på <OK (F10)> for at fuldføre og sende henvisningen.

 

Dynamisk henvisning - henvisningsvindue

 

Når henvisningen er sendt, vil den fremgå under fanen Diverse samt under Henvisninger (udgående) i Kommunikationsstatus.

Dobbeltklik på henvisningen for at se de data, der er afsendt.