Fodterapi-henvisning

<< Klik for at se indhold >>

Fodterapi-henvisning

Opret henvisning til fodterapeut


Klik på <FodTerapi-Henv.> under Formularer i funktionsmenuen.

 

Her åbner et kartotek med en oversigt over fodterapeuter, som kan modtage henvisningen. Der er mulighed for at vælge RefHost som modtager i stedet for en specifik fodterapeut.

Vælg nederst mellem Foretrukne modtagere, Sidst brugte modtagere eller find modtageren ved Søgning.

 

Marker ønsket modtager og klik <OK (F10)>.

 

Henvisningsvinduet åbner. Vælg årsag til henvisning. Hvis der vælges "54 Sukkersuge", er der mulighed for at angive en række diabetesoplysninger. Oplysning om diabetes debutår hentes fra journalen, men kan ændres.

 

Sæt flueben ved 'Hjemmebehandling', hvis relevant.

 

I tekstfeltet nederst kan der indsættes udtræk fra Arkivskabet ved at klikke i tekstfeltet, så det er aktivt, og taste <F2>. Der kan også indsættes fraser ved at taste <Shift+F2>.

Knappen <Journal> åbner patientens journal. Henvisningsvinduet minimeres.

 

Når henvisningen er færdig, klik på <OK (F10)> for at sende den. Henvisningen vil nu fremgå under Henvisninger (udgående) i Kommunikationsstatus.

Afslutningsvist vises et vindue med mulighed for at udskrive eller sende patienten en liste over speciallæger/aktører inden for det valgte speciale. Læs mere i afsnittet Specialeliste.

 

Fodterapihenvisning