Effektuer

<< Klik for at se indhold >>

Effektuer

Når en planlagt vaccination udføres, anvendes funktionen Effektuer.

 

Højreklik på den planlagte vaccination og vælg Effektuer <E>.

Hvis vaccinationen ikke udføres på den planlagte dato, kan datoen ændres til den korrekte.

Klik i feltet 'Lægemiddel' og dobbeltklik på det korrekte lægemiddel.

Indtast batchnummer.

De resterende oplysninger kan angives hvis relevant.

Godkend effektueringen med <OK (F10)>. Vaccinationen vil herefter fremgå af vaccinationskortet.

 

DDV - effektuer planlagt vaccination