Epikriser

<< Klik for at se indhold >>

Epikriser

Mappen "Epikriser" i Kommunikationsstatus indeholder ny-indkomne udskrivningsepikriser fra bl.a. sygehuse.

Når en epikrise er godkendt her fra mappen, kan den findes i patientens journal under fanen Diverse.

 

Bemærk! Hvis klinikken har oprettet Epikrisegrupper i topmenuen under Kartoteker > Epikrisegrupper, er det muligt at knytte en gruppe til en enkelt epikrise. Dette giver et bedre overblik i fanen Diverse. Hvis der er føjet en epikrisegruppe til en epikrise, så vil alle epikriser fra dette lokationsnummer fremover automatisk blive tilføjet denne epikrisegruppe.

 

Beskrivelse af ikoner - status på epikrisen


Kommunikationsstatus ikon - rødt udråbstegn (rødt udråbstegn) = rød epikrise:

Den udskrivende læge vurderer, at patienten har behov for opfølgning i almen praksis inden for 1-2 hverdage efter udskrivelse fra sygehuset.

 

Kommunikationsstatus ikon - gul advarselstrekant (gul trekant) = gul epikrise:

Den udskrivende læge vurderer, at patienten er særligt sårbar og ikke selv (eller via netværk/hjemmepleje) forventes at henvende sig til almen praksis efter udskrivelse og har et særligt behov for aktiv opfølgning i almen praksis inden for 14 hverdage.

 

Kommunikationsstatus ikon - grønt flueben (grønt flueben) = grøn epikrise:

Øvrige epikriser, som indeholder anbefalinger om opfølgning i almen praksis.

 

intet ikon = hvid epikrise:

Epikriser uden anbefaling til egen læge om opfølgning.

 

Kommunikationsstatus ikon - blåt spørgsmålstegn (blåt spørgsmålstegn) = der er ikke tilstrækkelige oplysninger om epikrisen til at kunne vise en status. Her skal epikrisen læses igennem for at se, om der er nogle anbefalinger fra afsenderen.

 

Se mere om farvemarkering af epikriser i denne vejledning fra Danske Regioner (2019): https://www.regioner.dk/media/11371/faglig-vejledning-om-styrket-opfoelgning.pdf

 

I forhåndsvisningen vil anbefalingen stå øverst, så det er let at se hvilken status afsenderen har givet epikrisen.

 

Visning og godkendelse af epikrise


Åbn epikrisen (dobbeltklik på den i Kommunikationsstatus).

Øverst kan der:

otilføjes en Epikrisegruppe i fold-ud-menuen

oangives en overskrift

oangives alternative diagnoser (der kan vælges fra diagnosevælgeren, eller fra patientens tidligere diagnoser)

Hvis tilgængeligt, vises nederst en oversigt over henvisning og andre besvarelser. Dobbeltklik på et dokument i listen for at åbne det i et nyt vindue.

For at godkende en epikrise, klik på <Godkend (F10)>. Epikrisen findes nu i patientens journal under fanen Diverse.

 

Med knappen <E-svar> kan der sendes et svar til patienten gennem emailkonsultation.dk

Knappen <Journal> åbner patientens journal og minimerer epikrisevinduet.

Derudover kan epikrisen udskrives ved at klikke på printerikonet.