Flag

<< Klik for at se indhold >>

Flag

Med flag kan patienten markeres som ankommet, i gang, afsluttet m.m.

Hvis visning af flag er tilvalgt ved Aftaleopsætningen i den brugerspecifikke opsætning, vises et ikon ud for patientens navn, når der tilføjes et flag.

Flag kan angives vha. højrekliksmenuen eller med genvejstasten <F> efterfulgt af <[bogstavet for det ønskede flag]>.

 

AFTALE~1_img16

 

Hvis patienten kører sit sundhedskort igennem kortlæseren, markeres patienten automatisk som ankommet.

Bemærk, at hvis et barn og en forælder er registreret som relaterede i EG WinPLC, og barnet har en aftale, men forælderen ikke har, kan forælderen, hvis barnets sundhedskort er glemt, i stedet køre sit eget kort igennem. Så bliver barnet registreret som ankommet.

 

Hvilke flag der vises, afhænger af om aftalen har fundet sted, og om der er taget regning på patienten.

 

Før aftalen vises følgende flag:

Aftalekalenderen flag

 

Efter der er taget regning på aftalen, kan følgende flag også vises:

AFTALE~1_img17

 

Ankommet / afsluttet


Ankommet: Hvis patienten kører sit sundhedskort igennem kortlæseren, får aftalen automatisk denne ankomstmarkering.

Ankommet (uden sundhedskort): Hvis patienten manuelt markeres som ankommet vha. højrekliksmenuen, vises dette symbol.

 

Afsluttet: Hvis patienten har kørt sit sundhedskort igennem, vises dette symbol, når der er taget en regning på patienten.

Afsluttet (uden sundhedskort): Hvis patienten manuelt er blevet markeret som ankommet, vises dette symbol, når der er taget en regning på patienten.

 

Udeblivelse / afbud / aflyst af klinikken


Hvis der registreres udeblivelse, afbud eller 'aflyst af klinikken' på en patient, så vises dette også på aftalevinduet i journalens notatmodul. Læs mere herom i kapitlet Notater.

 

Notatmodul - aftaler