Valgmuligheder for aftale

<< Klik for at se indhold >>

Valgmuligheder for aftale

Højrekliksmenu


I højrekliksmenuen til en aftale vises forskellige muligheder for aftalen.

 

Ny aftale: Åbner et nyt vindue til oprettelse af ny aftale på det markerede tidspunkt.

 

Udskriv indkaldelsesbrev / Udskriv ændringsbrev: Viser en forhåndsvisning af brevet, som kan udskrives til patienten eller gemmes i forskellige formater.

 

Vis rykkeroversigt: Rykkerlisten åbner i et separat vindue. Det kan filtreres, hvad der skal vises i listen, og der kan foretages fælles handlinger for flere eller alle rykkere.

 

Åbn journal: Åbner patientens journal i EG WinPLC.

 

Rediger aftale: Åbner vinduet 'Planlæg aftale', som også blev anvendt ved oprettelse af aftalen.

 

Slet aftale: Sletter aftalen. Sletningen skal bekræftes. Hvis en aftale slettes ved en fejl, kan den gendannes under ikonet Aftalekalenderen ikon - burgermenu (øverste venstre hjørne af Aftalekalenderen) > Gendan slettede aftaler.

 

Klip / Sæt ind: Anvendes til at flytte aftalen. Bemærk, at aftalen ikke fjernes fra dens oprindelige placering, før den er indsat et nyt sted i kalenderen. 'Kopier' duplikerer aftalen.

 

Aftalens markering (Ankommet, Afsluttet, Udeblevet osv.): Dette er de "flag", som kan sættes manuelt på aftalen (uden brug af sundhedskort). Læs mere i afsnittet Flag.

 

Status: Sæt en foruddefineret status på aftalen. Dette kan også gøres med genvejstasten <S> efterfulgt af <[bogstavet/tallet for den ønskede status]>. Læs mere i afsnittet Statusser.

 

Venteliste: Giver mulighed for at oprette aftalens patient på ventelisten, samt indsætte patienter fra ventelisten i tidsrummet. Læs mere i afsnittet Venteliste i Aftalekalenderen.

 

Udskriv dokumentpakke: Der kan samles en række dokumenter, som kan udskrives til patienten inden aftalen. Dokumenterne kan eksempelvis indeholde information og instruktioner af relevans for den behandling, der skal udføres på patienten. Selve dokumenterne og dokumentpakkerne opsættes under ikonet Aftalekalenderen ikon - burgermenu (øverste venstre hjørne af Aftalekalenderen) > Opsæt dokumentpakker.

 

Ny aftale til [patient]: Åbner et nyt vindue til oprettelse af ny aftale på det markerede tidspunkt til aftalens patient.

 

Find en ledig tid til [patient]: Åbner et vindue til at finde en ledig tid til aftalens patient.

 

Vis aftalens historik: En oversigt over aftalehistorikken åbner i et separat vindue. Her vises alle ændringer, der er foretaget på aftalen. Funktionen kan også tilgås via ikonet Aftalekalenderen ikon - burgermenu i øverste venstre hjørne af Aftalekalenderen. Eksempel:

Aftalehistorik

 

Find øvrige aftaler for [patient]: En liste over patientens tidligere og fremtidige aftaler åbnes i et separat vindue. Læs mere i afsnittet Find øvrige aftaler for patient.

 

Udskriv mødekort til [patient]: Viser en forhåndsvisning af mødekortet, som kan tilpasses med en bemærkning og udskrives.

 

Ny aftale til aktiv patient: Åbner et nyt vindue til oprettelse af ny aftale på det markerede tidspunkt til den patient, hvis journal aktuelt er åben i EG WinPLC.

 

Find en ledig tid til aktiv patient: Åbner et vindue til at finde en ledig tid til den patient, hvis journal aktuelt er åben i EG WinPLC.