Fraser

<< Klik for at se indhold >>

Fraser

Fraser er standardtekster, som sikrer en hurtig og fyldestgørende registrering. Fraserne kan også fungere som huskeseddel for god klinisk praksis.

 

Modulet 'Fraser' åbnes gennem pop-ind menuen i højre side af programmet. Det fungerer som et frasekartotek.

 

Øverst i modulet giver en række ikoner adgang til at:

oprette en ny frase

rette en frase

udskrive en frase

slette en frase

 

Vinduet kan fastgøres, så det ikke fungerer som en pop-ind menu. Det gøres ved at klikke på tegnestift-ikonet i øverste højre hjørne af Fagligt: Pop-ind menu ikon - tegnestift

 

WINPLC~1_img155

 

Træk en kolonneoverskrift op i det mørkegrå felt, som er beregnet til sortering, for at sortere listen efter denne. Alternativt klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter denne.

Åbn en frase ved at dobbeltklikke på den.

 

Opret ny frase


Klik på 'Ny' (ikonet som forestiller et hvidt dokument):

Angiv navnet på en gruppe, som frasen skal tilhøre. Som standard vælges gruppen "Fraser".

Angiv en overskrift til frasen.

Angiv med flueben hvis frasen kun skal være synlig i brugerens egen klinik. Hvis der er flere klinikker i et fællesskab, vil de dermed ikke kunne se frasen.

Tilføj en diagnose til frasen ved at klikke på <..> (de to prikker). Sæt flueben, hvis diagnosen skal være kronisk. Der kan tilføjes flere diagnoser.

Tilknyt en ydelse til frasen ved at indtaste et ydelsesnummer i ét af de tilhørende felter, eller klik på <Åbn ydelseskartotek (F2)> vælg der fra. Der kan tilføjes flere ydelser.

Skriv brødteksten til frasen. Hvis frasen skal bygge videre på en allerede eksisterende frase, kan frasevælgeren åbnes ved at taste <Shift+F2>.

Klik på Beskyt hvis frasen skal skrivebeskyttes. Der kan herefter ikke ændres i frasens brødtekst.

Afslut med <Gem (F10)>.

 

Frasen kan nu anvendes i forbindelse med notater, henvisninger, lægebreve m.m. i EG WinPLC. Her åbnes frasevælgeren med genvejstasten <Shift+F2>.

 

WINPLC~1_img156