Specialeliste

<< Klik for at se indhold >>

Specialeliste

Specialelisten er en brugerudvalgt liste over speciallæger/aktører inden for forskellige specialer.

Listen kan tilpasses som ønsket for den enkelte bruger, og det er brugerens eget ansvar at ajourføre listen.

 

Listen kan gives til patienten, når der oprettes en henvisning, som dermed kan få et overblik over relevante læger/aktører, som vedkommende med fordel kan vælge. Det kan fx være læger/aktører i nærområdet.

 

Klik på <SpecialeListe> under Formularer i funktionsmenuen.

Vælg speciale i listen til venstre. Evt. udvalgte læger/aktører i det valgte speciale vises herefter i listen til højre.

 

Formularer - Specialeliste

 

Tilpas specialelisten


Klik på <Opret (Insert)> for at tilføje en speciallæge/aktør til listen.

Et kartotek åbner, hvor der nederst kan vælges mellem Foretrukne aktører, Sidst brugte aktører eller mulighed for at finde aktøren ved Søgning.

Klik på <OK (F10)> for at føje aktøren til listen for det valgte speciale.

 

Fjern en aktør fra listen ved at markere aktøren og klikke på <Slet (Delete)>. Bekræft sletningen.

 

Udskriv eller send liste til patient


I ovenstående vindue er der direkte mulighed for at udskrive listen til patienten med knappen <Udskriv (Ctrl+P)>.

 

Det er også muligt at sende listen på e-mail til patienten. Dette gøres i forbindelse med oprettelse af henvisningen.

Den liste, der sendes, er listen for det speciale, der indledningsvist er valgt ved oprettelse af henvisningen. Det kan derfor være en god idé at sikre, at listen er ajourført, inden henvisningen oprettes.

Når henvisningen er udfyldt og der klikkes <OK (F10)>, vises nedenstående vindue, hvor patientens e-mailadresse kan indtastes. Hvis der er registreret en e-mailadresse i patientens stamkort, indsættes den automatisk.

Her er det også muligt at udskrive listen.

 

Formularer - Speciallægeliste - send-udskriv

 

Læs mere om oprettelse af henvisninger i afsnittet Elektronisk henvisning.