Genveje

<< Klik for at se indhold >>

Genveje

Her fremgår en oversigt over de genvejstaster, der som standard kan benyttes i EG WinPLC og Aftalekalenderen. Oversigten er modulinddelt, så det fremgår, hvor genvejstasterne kan anvendes.

Det er også muligt at oprette egne genvejstaster i programmet, læs hvordan nedenfor.

 

I topmenuen under Hjælp > Genvejstaster kan der altid findes en oversigt over de genvejstaster, som er aktive i det aktuelle program. Oversigten kan udskrives ved at klikke på printerikonet i topmenuen.

 

GENERELT

 

Søg ny patient

CTRL + o

Luk patient

CTRL + W

Kommunikationsstatus

CTRL + Q

Intern Post

CTRL + SHIFT + i

Vis venteliste

CTRL + SHIFT + V

STAMKORT

 

Åbn stamkort

F7

NOTATER

 

Åbn fanen Notater

CTRL + J

Nyt notat

CTRL + N

Søg i notater

CTRL + F

Indsæt ny diagnose i notat

ALT + Y

MEDICINKORT

 

Åbn fanen Medicinkort

F2

Ny ordination

SHIFT + M

Genordination

G

Vis recepter

R

Send recept til apotek

CTRL + SHIFT + E

Læg recept på Receptserveren

CTRL + SHIFT + R

Udskriv recept

CTRL + U

Ny magistrel ordination

CTRL + F2

Klinisk beslutningsstøtte

i

Ajourfør FMK-medicinkortet

A

Opslag på pro.medicin.dk

L

VACCINATIONER

 

Åbn fanen Vaccinationer

F11

Opret ny

N

Opret tidligere

T

Overfør lokal vaccination

O

Slet vaccination

S

Vis historik

H

Vis planlagte

L

Vis som PDF

P

Genopfrisk modulet

G

JOURNALUDTRÆK

 

Indsæt journaludtræk

F2

PARAKLINISK

 

Åbn fanen Paraklinisk

CTRL + B

Multi-opret

SHIFT + o

WebReq Klinisk Kemi

CTRL + SHIFT + K

WebReq Patologi

CTRL + SHIFT + P

WebReq Mikrobiologi

CTRL + SHIFT + M

DIAGNOSER

 

Åbn fanen Diagnoser

CTRL + A

Ny diagnose

CTRL + D

REGNINGER

 

Åbn fanen Regninger

F3

Ny regning

CTRL + R

Alm. konsultation

CTRL + K

Tlf. konsultation

CTRL + T

HENVISNINGER OG FORMULARER

 

Ny formular

F4

Elektronisk henvisning

CTRL + H

Fysioterapihenvisning

CTRL + SHIFT + Y

Fodterapihenvisning

CTRL + SHIFT + F

RELATIONER

 

Åbn fanen Relationer

F8

Editér

SHIFT + F8

DIVERSE

 

Åbn fanen Diverse

CTRL + SHIFT + D

FRASER

 

Indsæt fraser

SHIFT + F2

REMINDERE

 

Vis forfaldne remindere

F9

Vis alle remindere

CTRL + F9

Opret ny reminder

SHIFT + F9

BØRNEKORT

 

Åbn fanen Børnekort

CTRL + SHIFT + B

LÆGEBREVE

 

Aktiver faneblad

F12

Opret lægebrev

SHIFT + F12

Opret korrespondance

CTRL + F12

 

Opret egne genvejstaster


Naviger i topmenuen til Opsætning > WinPLC. Her kan der også rettes i eksisterende genvejstaster.

 

Klik på den funktion, der ønskes en genvejstast til. Bemærk, at modulerne kan foldes ud, så der vises tilhørende funktioner, ved at klikke på + (plus) ud for modulet.

Klik i feltet 'Tryk på ny genvejstast' og tryk på tast(erne) på tastaturet, der skal gælde som genvej.

Klik på <Tildel> / <Assign>.

Klik på <Anvend> / <Apply> for at teste genvejen inden vinduet lukkes, eller klik på <OK> for at godkende og lukke vinduet med det samme.

 

Hvis det forsøges at tilknytte en genvejstast, som allerede er i brug, vises en besked om dette nederst i vinduet. Vælg i stedet en anden genvejstast.

 

For at slette en genvejstast igen, klik da på den funktion, som genvejstasten skal slettes for. Klik på <Slet> / <Remove> og derefter på <OK> for at godkende og lukke vinduet.

 

Opret genvejstast