Arbejdsflade

<< Klik for at se indhold >>

Arbejdsflade

Arbejdsfladen udgøres af det store område i midten af programmet.

Her vises patientjournaler, når de åbnes, og det er ligeledes her alle indtastede patientdata og informationer registreres og vises.

 

Visning af en patientjournal


Når en patientjournal åbnes, vises den som et faneblad øverst i arbejdsfladen med patientens CPR-nummer og navn. Dette kaldes en patientfane.

Hvis der åbnes en anden patientjournal samtidig, vil denne journal fremgå som et nyt faneblad ved siden af den første journal.

Herved kan der skiftes mellem de åbne journaler ved at klikke på fanebladene øverst.

 

Patientjournaler faneblade

 

Den øverste del af journalen viser altid patientens stamdata. Denne del kaldes journalhovedet.

Den resterende del af journalen er inddelt i en række journalfaner, som inddeler al data om patienten.

 

Læs mere om journalfanerne her:

Overblik

Notater

Medicinkort

Paraklinisk

Diagnoser

Regninger

Relationer

Vaccinationer

Børnekort

Audiometri

Dokumentarkiv

Diverse

Lægebreve

Webopslag

AK-skema

Diabetes

Allergi/hud